Valga VIRTUAALNE KESKVÄLJAK

RaekodaValga Raekoda (Kesk 11) ehitati Valga peaväljaku ja endise turuplatsi äärde vana vahimaja kohale aastatel 1864-66. Hoone haritorni tipus olev tuulelipp kannab aastaarvu 1865. 19. ja 20. sajandi vahetusel toimusid hoones mitmed ümberehitused: katusekorruse õuepoolne külg ehitati välja täiskorrusena ning hoone sai uue kujundusega välisviimistluse, mille käigus vahetati välja suurem osa laudvoodrist, mida varem iseloomustas klassitsistlik fassaadidekoor räästaaluse konsoolkarniisiga, vööndsimsid, profileeritud püstlaudisest liseenid ja ristkülikukujulised ehisraamid akende all. Hoone restaureeriti 1989. aastal. (Anne Lass, 1984 ja 1999) Hoones paiknevad Valga vallavolikogu ruumid, turismiinfokeskus ja arenduskeskus.

Arhitektuur: 
Tegemist on silmapaistva hilisklassitsistliku puitarhitektuuri näitega linna peaväljaku ja endise turuplatsi ansamblis. 
Hoone on rajatud paekivivundamendile, rõhtpalkidest seinad on kaetud rõhtsa laudvoodriga. Lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga pikka hoonekorpust liigendab kaht korrust läbiv kolmnurkfrontooniga keskrisaliit. Esifassaadiga analoogne oli enne ümberehitamist ka hoone õuefassaad. Hoone üldmahus domineerib kõrge S-kividega kaetud poolklepkatus, mille keskkohal kõrgub väheldane telkkiivriga kaetud 8-kandiline ümarkaarsete akendega haritorn. Hoone interjöörides on jälgitav algne plaanilahendus, kus nagu fassaadilahenduseski valitses range sümmeetria. Hoone keskosa võttis enda alla vestibüül paraadtrepiga. Pikiteljel kulges vahekoridor, millest kahele poole jäid ametiruumid. Hoone oli juba algselt katusekorrusega, kus paiknesid mõned kasutatavad ruumid. Lõunapoolne osa hoonest on kallerdatud, keldriruumid on tellistest silindervõlvidega. (Anne Lass, 1984 ja 1999). 

Kui Sina oskad selle hoone kohta midagi lisaks öelda, siis jaga seda siin.

Allikad:
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23320


Kohalike lood 

"Raekoja hoones asus nõukogude ajal ka Valga Rajooni Perekonnaseisuaktide Büroo. Minu mäletamist mööda oli piduliku tseremoonia ruum/saal peasissekäigust vasakul. "
-  Marika Troon