Valga VIRTUAALNE KESKVÄLJAK

LOOME KOOS TULEVIKU KESKVÄLJAKU
ETAPP 2

Esimese etapi kohalike esitatud ideede põhjal on valminud hulgaliselt arhitekti ettepanekuid, mille olen kategoriseerinud erinevate teemade vahel. Nüüd on aeg hakata esialgseid ideid ja ettepanekuid analüüsima ja looma ühtset kujutlust tuleviku keskväljakust!

Ruumi planeerimisel on tähtis mõelda erinevate võimaluste ja variantide peale ning need ka läbi kaaluda. Vahel võib tulla päris mitu head ideed, aga oluline on iga mõtte tugevused ja nõrkused läbi mõelda ja läbi arutluse jõuda kõige sobilikuma lahenduseni. Kuigi vahel tuleb tugeva ja läbimõeldud plaani saamiseks mõni põnev idee kõrvale jätta, ei kao need ideed ju kuhugi ära ja võib-olla saab need tulevikus ikkagi kasutusse võtta.

Selleks, et seniseid ideid ja ettepanekuid analüüsida, olen omalt poolt kirjutanud välja iga ettepaneku plussid ja miinused ning palun sama teha ka Sinul.

Ole hea, leia pisut aega, vaata need ettepanekud läbi ja kirjuta, mis võiksid Sinu arvates olla sellise lahenduse tugevused ja nõrkused, kui see päriselt keskväljakule tuleks!


1. TEEKATTED


Katendite kohta olen teinud paar ettepanekut, mis mõlemad pakuvad leevendust praegusele olukorrale, kus praegune kattevalik raskendab rataste, kärude ja ruladega väljakul sõitmist. Lahenduse idee on pakkuda võimalust nii rulluisutamiseks, rulatamiseks, kui rattaga sõitmiseks keskväljakul. See võiks kujuneda ka "harjutusplatsiks" ja kohaks, kus saaks näiteks läbi viia rattasõidu tunde vms. 

Teede puhul on oluline mõelda, kust nad tulevad ja kuhu nad viivad. Sirge raja idee promenaadile asetamine lähtubki just mõttest, et see rada algab keskväljakult ja võiks kulgeda edasi ka Valka poolele. Ringse teeraja ettepaneku puhul muidugi tee algus ja lõpp olulised ei ole - seda rada mööda võib keskväljakul lõputult ringelda. 

Toon välja  mõlema lahenduse tugevused ja miinused. 
 SIRGE RADA  
PLUSSIDMIINUSED
väljakul kesksel kohal (muudab ala aktiivsemaks)
võimalus ühendada Valka promenaadiga 
promendaadile võib tekkida tihedam ratturite "liiklus"
rajal ei saa sõita ringiratast

RINGNE RADA
PLUSSID MIINUSED
saab ringiratast sõita
kasutab hõredamalt kasutatavat ala
võib olla keerulisem teostada
jääb ainult keskväljakule

Email again:
Mulle meeldib enam


2. HOONETE FUNKTSIOONID


Hoonete kohta on välja käidud mitmeid põnevaid ideid. Nagu näha on mitmed ettepanekud ka kordunud, näiteks kohvikut on pakutud pea kõikidesse keskväljaku hoonetesse. Nüüd tulebki vaadata korra suuremalt kogu väljakut ja mõelda, kuhu miski täpselt sobida võiks. Arvesse peaks võtma hoonete suurust (nt Kesk 19 on päris väike ja ei mahutaks tervet Liivimaa keskust ära, samas oleks see näiteks söögikohaks, töökojaks või väikeseks muuseumiks täpselt paras), asetust ja ka seda, et tekiks mitmekesine ja terviklik väljak.

Toon välja oma mõtted seoses iga hoonega, mille kohta ettepanekuid on tehtud:

Kesk 19
Sobiks hästi rendipindadeks, kus vald ja rentnik(ud) saaksid sõlmida vastastikuse leppe, et vald annab omalt poolt ruumid ja rentnik peab neid korrastama. Funktsioonide poolest võiksid siin tegutseda erinevad käsitöötoad, töökojad, näitusepinnad, restaureerimiskeskus, joogaruumid vms. 

Riia 9
Hoone on parasjagu suur ja samuti kuulub hoone taha väga mõnus õueala, mida kasutada saaks. Selles hoones on potentsiaali väga erinevate tegevuste jaoks: suurem ürituste ruum pidude ja kontsertide jaoks (nt muusikaait vms), pood, klubi. 

Raja 6
Tegmist on ilusa ajaloolise endise postijaama hoonega, mis paikneb väljakul väga soodsas asukohas olles lingiks Valkaga. Võimalikud funktsioonid: restoran, kohvik-pagarikoda, kohalike toidutootjate pood. 

Riia 5
Kreisihoone on väljaku suurim hoonetekompleks, mistap võiks hoones tegutseda suurem keskus. Hoones võiks paikneda näiteks loomeinkubaator, muuseum, sise- ja väliturg, loomemaja.  

Riia 7 
Hoone keskne asukoht promenaadi ääres on väga atraktiivne näiteks kohvikuks või hiiglaslikuks mängumajaks. 
Email again:


3. TURG


Juba ajalooliselt on keskväljaku ümbruses tegutsenud turg. Kuigi juba pikka aega paikneb peamine Valga turg mujal, võiks turg töötada ka keskväljakul. Siinne turg võiks olla hooajalisem ja pakkuda võimalust ka sellistele üritustele nagu taimevahetus, jõuluturg, laadad. Samuti võiks siin toimida kohaliku käsitöö müük.
Juba praegu on tegelikut väljakul olemas vahendid turupidamiseks, siin on pigem vajadus just tegevuse pidevaks muutmises. 

PLUSSIDMIINUSED
turg muudab ala aktiivsemaks
toob pidevalt inimesi kohale
hea koht, kus korraldada pühapäevaseid turupäevi ja laatasid
konkureerib "suure" turuga

Email again:


4. HALJASTUS


Minu ettepanek on tuua väljakule rohkem taimestikku, mis väljakut liigendaks  ja pakuks varju. Samuti võiks väljakul olla rohkem õitsvaid ja lopsakaid taimi, mis ala kivisust pehmendaksid.

PLUSSIDMIINUSED
tasakaalustab kivivälja
loob varjestust päikese eest
privaatsust
liigendab suurt väljakut
igihaljad taimed annavad värvi aastaringselt
aeganõudev protsess
hooajalisus (tuleb mõelda igihaljastele liikidele)
hoolitsust nõudev


Email again:


5. KESK 19 TERRASS


Kesk 19 terrassi kohta olen teinud kaks ettepanekut. Esimene neist hõlmab ka Kesk 19 restaureerimise käigus lammutatud osa taastamist, teine lammutatud osa asemele markeeriva terrassi ehitamist. 

TERRASS JA JUURDEEHITUS
PLUSSIDMIINUSED
loob privaatsema sisehoovi
varjatud sõidutee eest
terviklik lahendus
kulukas lahendus
juurdeehitise vajalikkus (Keskväljakul on kasutamata palju pinda)

MARKEERIV TERRASS
PLUSSIDMIINUSED
säilib suurem õueala
lihtsam teostada
soodsam lahendus
terrass jääb täpselt sõidutee äärde

Email again:


6. KIIK JA MÄNGUALAD


Saabus idee luua keskväljakule külakiik, minu ettepanek on luua suur ühiskiik, mida saaks kasutada nii üksi kui kaaslastega. Kiikumine pole lõbus kaugeltki mitte ainult lastele, seega miks peaks ainus väljaku kiik asuma lastemänguväljakul? Selle asemel võiks selline atraktsioon paikneda keset väljakut.

PLUSSIDMIINUSED
lõbus paljudele kohalikele
hea kohtumispaik
atraktsioon
tegevus ka täiskasvanutele
võtab palju ruumi
pole teisaldatavEmail again:


7. VARJESTUS


Ettepanek on paigutada osade olemasolevate pinkide kohale kergkonstruktsiooniga varjestus, mis kataks osaliselt pinke ja pakuks kaitset vihma ja päikese eest. 

PLUSSIDMIINUSED
võimaldab väljakut erineva ilmaga kasutada
loob uue kihistuse
Võib-olla pole vajalik, sest juba praegu on võimalik kasutada ka ühiskondliku hoone varjualust

Email again:


8. HOONETE LAMMUTAMINE


Mängisin läbi ka mõtte hoonete lammutamisest ja ala võimalikust tulevikust. Siiski ei ole see idee tingimata vajalik - vaatamata sellele, et hoonete restaureerimine võtab aega, saavutame lõpuks ajalooliselt väärtuslike hoonetega kauni linnaruumi. Muidugi on hooneid, mille olukord on tõeliselt kehv ja sel puhul peab mõtlema ka alternatiividele, aga keskväljakul selliseid hooneid ei leidu, mida restaureerida ei saaks. 

Keskväljak on osa Valga ajaloolisest vanalinnast ja need hooned kannavad pikka minevikku ja lugu, mis võiksid saada linna uhkuseks mitte häbiplekiks. Siinkohal on oluline teavitustöö, mis on nende hoonete väärtus ja kuidas neid hooneid plaanitakse taastada. Nii kasvavad elanike teadmised linna ajaloost ja lükatakse ümber arvamus, et nende kehvas seisus hoonete juures nagunii midagi ei parane.

Hea näide on Riia 5 hoone, mis alles mõni aasta tagasi oli väga õnnetus olukorras, kuid tänaseks on tema restaureeritud fassaad tõeline pärl. Loodetavasti ootab sama saatus ees ka paljusid teisi hooneid. 

Vaata ka virtuaalset keskväljaku tuuri, kus saad ühtlasi  jagada oma lugu keskväljaku kohta.

Email again: